تشریفات اصفهان

ژانویه 28, 2021
مجلس حنابندان و عروسی

مجلس حنابندان و عروسی

مجلس حنابندان و عروسی مجلس حنابندان و عروسی  یکی از مراسم هایی که جزئی از آداب و رسوم ایرانیان محسوب می شود. این مراسم یک شب قبل […]